Koidamm i trädgården

En koidamm i trädgården

Nu har jag börjat med arbetet att anlägga en koidamm i trädgården. Dammen kommer vara ”insprängd” i slänten och ha en mur mot söder. På den ena sidan kommer det vara en lite japansk del med en del barrväxter och lönnar. Jag kommer visa hur den växer fram under sommaren. Eftersom planen är att lägga gräsmatta och häck innan sommaren så måste dammens murar vara klara snart så grävaren kan arbeta klart i trädgården.

En blivande Koidamm i trädgården
En blivande Koidamm i trädgården

2015-04-07 at 17.07.11 2015-04-11 at 18.43.14 2015-04-11 at 18.20.22

0 Shares