Miniubåt

Miniubåt, som används i kommande bok.

Miniubåt som ligger ute i Vaxholm
Miniubåt som ligger ute i Vaxholm

Denna Miniubåt kommer ha en central roll i kommande bok. Det roliga är att den tillverkas av James Fischer Defence ute på Rindö, Vaxholm. Företaget startades av svenska entreprenörer och nu går försäljningen jättebra. Det är en modell där som tar in vatten, det betyder att besättning och förare måste ha dykutrustning på sig. I ytläge är minubåten snabb i och med att den är betydligt lättare än en vanlig ”torr” ubåt. Det var inte denna ubåt som var ute i höstas när militären jagade en främmande miniubåt.
Hur den kommer användas i min bok? Svaret på denna fråga är att svaret kommer senare i vår.